הנה/ זה קורה/ הקללה הונחתה על/ ראשי/ פרצו לרכבי/ גנבו/ את ילקוטי/ חיבלו/ במנועי/ ואני/ מרגיש/ מרגיש/ אותה/ את הקללה/ רודפת אותי/ לאן שלא/ אפנה./ בתחנת המשטרה אמרו/ עמוד בצד/ יש תור/ וחשבתי/ הנה/ עוד אנשים מקוללים/ בדרך/ כשמחשבות/ חרטה עולות בי/ נדלקה נורית השמן/ שמן/ מנוע/ חלון/ ילקוט/ ואת./ את עוזבת אותי/ ברגעי משבר/ את/ את/ קיללת/ וקיללת/ ללא הפסק/ כשגילית/ את מה/ שניסיתי כל כך/ כל כך הרבה זמן/ להסתיר./ כך/ ביום אביב מעונן/ רבצה עלי הקללה/ ועודנה.