אני שוב כותב על יצירות הדימיון. אין לי ידיד בגפי אשב אחבר שירי מזמור ללא נודעת. שם בפינה הקטנה ברחוב רזיאל עמדת בקור וביקשת סיגריה. כשעניתי שאין פרמת חור נוסף.