אין מבט שיכול להכיל את מחשבותיי. כל צליל מעלה בי תחושה צלילית שכזו כל זיכרון מדגיש את החסר שיבוא עכשיו. אין רוח בחוץ ריק בפנים גדוש ומעיק. רצית לבכות רצית למסור עצמך אך נדם חשָך אורך והתמסרת. אני מחליט להיות.