שפתי לא פגשו מעולם את שפתייך

ולשוני עדיין לא רפרפה לשונך

עיני לא טבעו מעולם בעינייך

וידי עדיין לא לטפה שערך

 

חולם בהקיץ על על לובן צווארך

מרגיש את מתיקות אצבעותיך המשחקות בשפתיי

  הבל נשימותייך צורב את נחירי

אנחות קולך מחרישות את אוזניי

 

היית לדקה ושוב נעלמת

  ואני נותרתי יתום ואביון

האם נכון הוא שכבר היית לי פעם? 

או שרק היה זה זכרונו של חלום..