איך כל חיי  אתייסר לא אסלח,     

אני צריך מלך חדש...

כולי שחור והכל רע מאז הולדתי חסר תקנה,

כל צעד לא נכון בליבי כידון,

חרבות מתעופפות מכל העברים וכולי מלא בתאוות וחטאים.

אני אדם הנני יציר האין סוף השכל המבורך

הזהו המצפון שנכרך לליבי? יסמא את עיני וינקוף בנפשי.

אני צריך מלך חדש...

הוא מושל ולא נותן מנוחה אני רוממתיהו וישלוט ללא רחם,

כל עקום מחשבה כמנונית מעיניו לא תברח,

הוא יכה באכזריות בשוט של אש עם ידית של זהב

ואני מכווץ בתוך עצמי מפחד להשיב, אך להבת המרד תתנוצץ באפלה.

מתפלל למלך חדש שיגיח במהרה

לא אוכל עוד לחוש בטעם מר שעולה בפי

עד מתי אומר אללי לי

בעברי יש גם חורים שחורים

האם הם שחורים, או אולי לבנים וליבי משחירם

כדי שבאבל ארגיש אני הקטן וכלום לא מושלם?

אני צריך מלך חדש

המצפון שנוקף מדחיק את הכל, גורם לכאבים לכולם הוא יכול

בו אלחם ללא מנוחה עד שאמצא אמת, ולאו דוקא שחורה

בפה מלא אוכל אז לצעוק:המצפון מת יחי המלך החדש