(מתי שהוא הבנתי שזה בהשראה "רחלית"...)

 

ואראך ואסער ודמי רתח,

ואולי את לי ואני לך.

והאולי ירעידני ללא מנוחה,

ביומי ולילי יעורר המולה.

 

חוטי אולי אני טווה בכל רגע נוצר

והמה שבילים של ספקות מה היום והאם מחר.

וכל שביל הוא מפרט על מיתרי ליבי,

המרטיט ברעד מפחיד –זערוריות נשמתי.

 

סופו של השביל שהרגע נוצר

לוטה ערפילים ומבהיק אור מוזר.

ודבר לא אדע ואין מנוחה לנפשי הדווה,

האם לי את? והאם אני הוא אני ואתה הוא אתה?