נושם ברזל ואוכל פלדה

היית פה אבל כלום לא קרה

מדבר איתך בשפות לאלפים

אבל מהי לשונך לא אדע לעולמים

 

מביט קדימה וראה רק עבר

מביט לאחור ואין שום דבר

זה רק אני כאן וכולם כבר הלכו

אבל גם את עצמי איתם הם לקחו