עִבְרִיַה הִנֵנִי.

כֹל הַעוׁלָם מֵעֵבֶר אֶחָד

וַאָנִי בַּשֶנִי.

כָּךְ נוׁלָדְתִּי

וּכָּךְ אֳחְיֵה

אַפִילוּ אִם אֶבְרַח

אוׁ אֶתְכַּחֵש לַזֶה

וַאַחָקֵה אַנָשִים, תַּרבּוּיוּת

וְאוּשפַּע מֵהֶם

לֹא אוּכַּל

כִּי --