אז שאלת:

"אם אשאר הבנאדם היחיד עלי אדמות,

התהיי איתי?"

השבתי ביבשות-צינית-משוּ

שאעדיף לקבור את עצמי

יחד עם כל האלו שנעלמו

רק לא לעשות כזו טעות.

ובתוכי נחנקה התשובה

המחכה בסבלנות

לפקוע

ברגע המתאים--

אהיה איתך,

גם אם לא תשאר הבנאדם היחיד עלי אדמות.