אההההההההההההההההההההה

                                    הההההההההההההההההההההה

                                    הההההההההההההההההההההה

                                    הההההההההההההההההההההה

                                       כל כך אני רוצה לעמוד ולצעוק

                                        אך בנתיים אסתפק בלכתוב.

                                                   כי מלבד הדף

                                                     אין אף אחד

                                                       ואף מקום

                                             שיכילו בכל כך פתאום

                                                       את צעקתי.

                                                           אותי.