הולכת אני בדרכים לא דרכים

סוללת אני לעצמי מסלול חיים.

מסלול חדש שאיש לא ידע.

מפלסת אני מסלול חיים זה

בכוחות עצמי.

מזיזה שיחים עבותים

וצמחים קוצניים.

פעמים בהם אני נפצעת

מאותם קוצים

אך ממשיכה ללכת באותם הדרכים.

בסוף מוצאת אני מעיין מוחבא

ובדרך זו שאני סללתי

ילכו אחרים

ללא הקוצים.