האיש ההוא הפסיד.

אין הוא הבין

את משמעות אותה אהבה.

היה בטוח כי בגוף הוא מעוניין,

אך הוא לא היה עובד

כה הרבה

בשביל אותו הגוף.

מפני שגוף אישה

לא קשה להשיג.

אך אותו הנער

שבנתיים בגר

היה מעוניין בדבר אחר

דבר זר.

ולכן כימים אחדים נדמו בעיניו,

אותם ימים, חודשים ושנים.

כי לצידו היא הייתה,

וכל יום בסוף העבודה

לעת שקיעת החמה,

כשהיה רואה את פני אהובתו

ומתבונן לעיניה ולרוחה

מיד היה נשכח מלבו

אותו יום של עבודה

והיה מקבל עוד כח

ליום העבודה הבא.