כמה פעמים בחיי

עמדתי ולפני שני נתיבים?

אלפי.

כמה פעמים בחרתי בנתיב השגוי?

מאות.

כמה פעמים לא ידעתי מאותו הנתיב לצאת?

עשרות.

כמה פעמים גם לאחר שיצאתי,

אל אותו המסלול חזרתי?

כמה פעמים בודדות.

היה שווה לבחור בנתיב ההוא.