עזור.

כי רק אתה יכול.

ובשונה ממה שאחרים אומרים,

שאני,

שבכוחי,

רק אתה יכול

למלא את חלל ליבי.

רק אתה שתגרום לי

להמשיך ולפעום.

וגם אם ארגיש

 שעזרתך מתרופפת

אדע,

כי לא עזבת

אלא כעת

זה תורי

זה אני

זהו כוחי.