לא אני אמרתי

שחבר זה נשמה הנמצאת

בשני גופים.

ולא אני זו שניסתה

להגדיר את אותה אהבה.

גם לא אני שאמצא

עוד פירוש,

עוד חידוש.

אך כן אני

שאחפש אותה.

אחפש את החלק ששייך לי.

את אותה נשמה

שניתנה לי,

ונקרעה ממני.

אחפש ואמצא.

וכשאמצא,

אוהב אותה .

אוהב בלי להיות תלויה.

לא ארצה דבר בתמורה.

חוץ מאותו החלק.

אותה נשמה.