יום יבוא

(הוא כבר קרב),

ואצטרך לבחור

ולהחליט החלטות.

החלטות של גורל.

לא אומר שפוחדת אני

מאותו יום גורלי.

נושאת אני את עיני לכיוונו

בגאון.

כבר מתלבטת לגבי אותן החלטות.

האם הלב הוא שימשוך?

או שמא ההגיון והשכל הנכון?

שמא אלך אחרי היצר

ואתן לו למשוך אותי

בקשריו הסבוכים?

שמא אתן לאחרים להחליט עבורי?

כל השאלות

ההחלטות והבחירות

מסמנות הן דבר אחד,

ילדותי נגמרה

ולא תשוב עוד לעד.