תועבה תוך-נפשית חודרת לתוך מעטה

התודעה הפסאודו-אינטלקטואלית

במקשה אחת – כמו בכדי להנציח דבר מה

שאינו שם, שלא היה שם, שלעולם לא יהיה.

 

אהבה נפרטת למספר גורמי מטאפיזיקה תודעתיים

1)      נוזלי גוף א-סינכרוניים.

2)      מצולות התוכחה הגודשים כצונאמי רב-משמעי.

3)      גור דרוס במעטה של תן אגרסיבי.

4)      תן דרוס במעטה של גור אגרסיבי.

5)      אי-שפיות כדרך להנציח אובססיה פסיכו-מנטאלית.

 

כשאדם זקוק לאדם אחר – הוא ירמוס, יפרק, יירק את תכולת התוכחה.

כשאדם נזקק מאדם אחר – הוא ירמס, יתפרק, יתנדף לחלקיקי אבק.

 

תופעת התודעה העל-טבעית; אדם אשר חושב שהוא כל-יכול, כבש במעטה של תן.

אדם אשר חושב שריחו הבשמי-המטאפיזי ימשוך אליו את כל הבריות בהקשת אצבעות.

אשר חושב שתכלית החיים הינה פשוטה, שלא צפויות לו בעיות בדרך.

שרמת שכלו האינטלקטואלית תגבור על כל התדרדרות הסלעים במדרון.

תופעת התודעה העל-טבעית הינה אובססיה פסיכוטית מדומה.

 

החרפת הפסאודו-פסיכוזה נעשית בשני אופנים:

1)      אי-מודעות לאפשרות פסיכוטית במעטה כמו-ריאליסטי.

2)      הירתמות להליך תופעת התודעה העל-טבעית כדרך חיים.

 

האהבה כגורם אנטי-פסיכוטי מתקן;

-         כאשר הצד המתקן מסוגל להפוך את האנטרופיה ולמנוע את חזרתה למסלולה ההרסני.

-         כאשר הצד המתקן משריש בורות-מכוונת על הליך הפסיכוזה טיפין טיפין עד אשר תיכחד.

-         כאשר הצד המתקן מעלה מן שאול היצורים המתים את גלעין הפסיכוזה ומרסק אותו משורשו.

-         כאשר אחד הצדדים בורא עולם פסיכוטי חדש בו האטמוספרה מאפשרת חיים משותפים טובים יותר (אפשרות זו לעיתים יכולה להיות מסוכנת; יש להיוועץ בגורמים הרלוונטיים).

 

אפשרות קוסמת נוספת – חיים בבידוד;

בכדי להתרחק מגורמים עוינים.

בכדי להרגיע את הליבידו; להעביר אותו תהליך של סובלימציה.

בכדי לפרוק עול אל מול קירות ספוגיים חסרי ממשות.