כשאתה ריק מבפנים זה לא שקשה יותר לתת, זה פשוט בלתי אפשרי.