מאיפה צנחת ילד קטן? בטוח שלא מכאן רק ממקום מעבר עמוק מקדם לפני שנולדנו איך לא ידעתי שאתה כל כך כאן נראה לי שידעתי מזמן...