מאין זה בא לי פתאום חשבתי שאין בשבילי ואיך זה נהיה מהכלום משהו חי ונושם לאן לוקחים את כל זה הרבה יותר אור מכלים מכלום נבראנו.