ציפור הנפש שרה לה בנעימות שיר בוקר מקסים. להקת עורבים הגיחה ממרומי האתמול איימה לקלקל את השיר. ותשא הציפור את עיניה אל מרחבי המחר ותשא כנפיה ושירה הלך וגבר הלך והתחזק.