אני לא ציפור שיר וגם לא ציפור דרור אבל זה מה שהייתי רוצה להיות אם הייתי יכול לבחור