מחויט, רחוץ למשעי מבושם ומטופח מביט בחלון הרחב, סופר את הדקות את העלים הנושרים מחכה לשמוע צעדים גם אותם יספור זהו סתיו בחוץ אך בלב אביב...