עולם הולך ונעלם
וחזן ותיק נכלם
רוח מנגינת ערב
אל בית הכנסת תקרב.

מה נותר לפליטה
מן הנועם ספרדי
מן הכבוד ההדדי
אך שמות משפחה
זכרונות עצב ושמחה
שמות כתובים בלוח
צליל גיטרה שכוח

לחן החזן נעלם כליל סתווי
את מקומו תפס לחן ערבי
כל קשטיל וחזנותה
כמעט לא נותרה לפליטה.

תפארת שלוניקי ואיזמיר
בפאריד אל אטרש המיר
כל פיוטי הזהב
הוחלפו בעבדול והאב.

שם הנוסח נותר
אך לחנו הומר
שירת וסלסול ערב
לנוסח ספרד נחשב

עולם הולך ונעלם
וחזן ותיק נכלם
רוח מנגינת ערב
אל בית הכנסת תקרב.