כוס ראשונה לשנייה

ושלישית.

מתרוקנות אל תוך כוסו

והיא מתמלאת והולכת

עד גדותיה במים

מאררים.

הנה יום אחד עוד

ישפכו מי אפסיים

אל תוך קרקעית

חייו.