אוי, העמידה מולם
לראות את כולם
לחזות באור הנובע מנשמתם
לנשום אור קדושתם

כולם אהובים
כולם מתוקים
כולם צדיקים
וכולם נמצאים

עומדים יחד לבנות משכן אלוקים
לראות בהורדת שכינה ממרומים

הולכים לחזות במציאות האלוקית
שתיתגלה לכל אחד בדרך עצומה
של אורה גדולה של מנורה
ושולחן לעורר את הפרנסה
וקטורת לכפרה
וארון ברית שמתקן תיקוני עליון

ודמעות נקוות בעינינו
כי כל זה איננו
כל זה חסר לנו
ואנחנו כל כך רוצים כבר את זה
לחיות שכינה
לדבוק בתורה
דרך גאולה נפלאה
שמשברים בתוכה
גם במדינה
שקשה לחיות בה
יודעים צדיקים
לראות מעבר למשברים
את האור שבוקע מנקודה זעירה
שיודע להאיר לכל הסביבה את נקודת הנשמה

והנה סופרים את העם
לחבב על ד' את מספרם
ולדבוק מספרית נשמתית
בנקודה הפנימית של המציאות
וכל אחד נחשב, וכולנו יחד עם
ודביקותנו בד' באה משילובם