היה שם הכל...

והיה שם הכל , אך לא זה...

היו שם שקיעות,

היו שם דמויות,

היו שם גם דמעות,

והיה שם הכל , אך לא זה...

היה שם פרח מלבלב,

היה שם דיבור מהלב,

היה שם גם כאב,

והיה שם הכל , אך לא זה...

היתה שם פגישה,

היתה שם אהבה,

היתה שם גם אכזבה,

והיה שם הכל , אך לא זה...