אלי ענן אקרא בארץ תלאובות עת אפסע בשביל השביל אלייך שלעולם לא נגמר בדממה אביט בך ניצבת במרחקים מאה קילומטר ויותר. ובשקט בשקט אלין מה בצע כי אשב כעובר בטל בעולם כי הכל סובב ותלוי סביב אותם הדברים: מעט פרנסה והרבה או מעט אהבה וחסרתי אותם, והיה לי חסך ונותרתי כך עצוב, מפויח אך תמיד מחוייך.