היום- זהו יום יגוני, יום בו חדלו ציפורים מלשיר, יום בו קמלו רקפות בלי אוויר, יום בו השמש לא דורשת שלומי, יום בו הרוח לא לוחשת את שמי. יום בו הגשם מגמגם טיפותיו וכל מים זורמים הופכים נחל לאכזב. יום בו דמעה שחנקה את גרוני, פרצה ואמרה זהו יום יגוני...