יש ניגון העובר בארץ הזו והוא ניגון חליל עתיק והוא לחן פלא נושן הנוסך תחושות בלבבות של אומץ, עידוד ונחמה הבוקעים מחליל נער עברי הרועה צאן אביו בשדות. הלוואי והייתי זוכר והייתי מעלה על תו כך היה עובר בכתב אל שורות הנוגנים, אך הוא נשכח מעין בסערת התקופות מידי פעם יעלה בשעה נדירה של סער בלב נביא או מנהיג לרעות צאן עמו ולהנחותו בדרך ישרה יש ניגון העובר בארץ הזו יש ניגון