מסלע איתן

אל

בזלת מתפוררת

שוקעת

בחולות מכסיפים

תחת שמיים מאדימים

 

מתוך ענן השכחה

בינות אבק הדרכים

בוקעת דמות

כרב חובל בים סוער

ובידה לפיד בוער
 

אש נותבת

אותיות כותבת

אל עבר שביל דמותו של בן הארץ

פניה

קולה

 

וכל אשר יפה בה.