"...העולם מתחלק לשני סוגי אנשים; אלו שמחלקים אותו לאופטימיסטים וריאליסטים, ואלו שמחלקים אותו לפסימיסטים וריאליסטים. אני מהסוג השני..." (הרב יהושע שפירא, בחיוך נפלא)