שקט לרגע

רוב הזמן מנסה, לעיתים זה עוזר.

הסיפור שאינו נגמר

רחמנא פטריה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה