שחר – יום חדש (הצעת – טקסט חדש, להמנון – המדינה) שחר – יום חדש הפציע; אורותיו השיאיה. עם – ישראל על כל אומותיו, קם לתחייה, במבט אל המחר. עם – ישראל קם לתחייה; (מפה ועד הסוף – זה הפזמון, שמושר פעמיים) ולשמש ולברכה. עם – ישראל קם לברכה, (…המשך הפזמון) לשלום ולתקווה גדולה!