נסיון ----- נוסח א': "ואל תביאנו... לא לידי נסיון ולא לידי בזיון". (מתוך תפילת השחר) "אין חכם כבעל נסיון", כך פסקו חז"לינו ברוב חכמתם. ותוהה אנוכי: מתי אלמד גם אני את נסיון חייהם, מבלי שאבוא לא לידי נסיון או לידי בזיון? נוסח ב': "אין חכם כבעל נסיון". כן זה נכון, אך עד שרכשת לעצמך נסיון- כבר חלפו כל חייך לנגד עיניך כדי בזיון! נוסח ג': "לאחר החווייה מגיעה התודעה". אם עדיין לא חוויתי שום דבר בימי חלדי- איך אהין לידע?