אל מול עיניי, אל מול עיניי הם נכחדו. אל מול עיניי, אחד אחד נפלו. עיניי רואות, אך הבנה - אין. מי לוקח אותם שוב? עיניי דומעות, ליבי חורה, אמא, למה שוב אוכלים פירה?