קודרת השמש
דמות אב זקן
פוסע לעת בוקר.
תיק הטלית בידו,
זקן שיבה צעיר
את לחיו מעטר.
כפוף קמעא יהלך
באמצע חודש אב.

נוף ים ואורן
חופי טורקיז ואור,
הוא יוצא מהאוהל
מביט בנוף הבוקר,
הוא כאן מבטו שם
אל עבר הספינה הרוחקת
אל עבר הבית.

לא הרחק הרחיק
באישון ליל חמים.
כשהברק היכה בו
ירד במדרגות המובילות.
כיונה שנח שילח
לא מצא מנוח
לכף רגלו
במי המבול
שלו.

קול האב רועד
עטור תפילין וטלית,
עובר לפני התיבה
בקול שבור ונוגה,
נוגע שובר קול
יקרא קדיש אב.

קודרת השמש,
נוף ים ואורן
לא הרחק הרחיק,
קול האב רועד.
פטיש גדול למעלה
חורץ דין.

 

ניסן התשס"ה