שיר חדש אשירה לך

בהררי ציון

שיר חדש אזמר לך

ואנעים במזמור

 

אשכמה עם שחר

בשיר מזמור

אעלה עם ערב

אל הר המור.

 

עיני רוחי צפו

על אפיקי מים,

עיניי רואות צופות

את הררי ציון.

 

גלות ישמעאל

הייתה לנו כמשא

אנא אל, אנא אל

הבא לנו גואל.