פצע נעורים ישן,

פצעים חדשים הגלידו

ילדי החיים פרשו כנפיים

נפרדו זה מזה

בצומת דרכים אחת.

 

פצע נעורים נסגר

החיים חיסנו בדרכם

הניצן הפך אלון

האלון העמיק שורשיו

עד מי התהום.

 

פצע נסגר, פצע נפתח

ילדים של החיים

הפכו עורם לעור פיל,

עור מחוספס ומשוריין

 

אך בדומה לכספת משוריינת

אצרו הכל בחובם.