הראו לי את זו שתעמוד על פתח הקבר

ותשפיל מבט אל הילד הבוכה על המצבה

האחת שתשלח יד איתנה אל השבר

תמשש בו, תדקר ותרתע

 

שתפעם למורכבות הילד המתרוצץ

שתבין בו את שאינה מבינה

שתלמד את שבינו לבינה חוצץ

אז תעמוד כנגדו לראשונה

 

אני המשתלח באוהביי

על מרצפות ילדות הם כל צעדיי

יש שיאמרו בקרוביי אקדש

יש שיזעקו: זרה האש