לי יש רחוב בירושלים גן של עדן, גן ילדות. בדד אלכה בשביל ערבים לשם רגלי אותי משכו. שיכור אני ולא מיין. הן רק אותך אראה סביב. הגידי נא כחולת העין הגידי נא ילדת אביב: לי יש רחוב... מדוע כה אדמו שמים ? שקיעה צבעה את הבתים. זו את חייכת לי מן המים ? ומה אמרו לי שושנים ? מי זה מביט מקצה שמים ? הזה צחוקך, ילדת פרחים ? מגע כה רך על השפתיים. מה יהלך עלי קסמים ? לי יש רחוב... לפתע לא אדע מאין בא לו עב בשמי ירושלים, וכה עצוב נהיה בינתיים, עד הירח שם בשמים. לי יש רחוב...