מים זורמים מעלה מעלה

מסלולם לא חורגים

לפתח ניגרים

ממושמעים

ממושטרים

כסרגל,

ממושטרים

ממושמעים

לפתח ניגרים

מסלולם לא חורגים

מים זורמים מעלה מעלה