ראיתי את הנצח נגעתי באור חשתי באהבה והם נגעו בי בחזרה: בלב, בגוף ובנפש פרפר אז רפרף בתוך הלב המבקש בשעה שראיתי אותה, כשפגשתי בה בתחנה הסופית לפני מעבר הגבול פרפר אז רפרף, יפה כנף וצבע, סימן את הדרך אל האושר הנכסף העובר מאחד לשני ללא גבולות