הם רצו להיות יחד, אולי זוג נאהבים. אך הוא משם והיא מפה, שני מקומות רחוקים. הם ידעו כי אין הם יכולים להיות, ואף חשבו שזה לא יקרה. אך לאהבה אין חוקים מוגדרים, וספק אם הוא אותה יראה. ונוסף לכל הוא נקרע, בין נערה אחת לחברתה. שתיהן רצו להיות איתו ולאהוב, והוא לא ידע במי עליו לבחור. בסוף הוא נסע חזרה הוא לא מפה, והשאיר אחריו לב אחד שבטח שבור. הוא לא רצה לפגוע במי מהן, אך ספק אם הוא את ליבו שוב ייתן.