גל רוגש, אמצע חלום, הווה סחוף על מזח, הווה זח וזע ברוח ציפור פצועה בשמיים והיא עומדת לצנוח חסרת כוחות אובד עדי ידיי בליל חלום ביעות. תחושה כבדה,כבדה כאבן על הלב כאובדן כאוב והנה דלת נפתחת, אור מציץ אור מציף חד חודר חד