מאבטח חמוש מסכן חיים מסכן בעצמו תנאי שכר עלובים מינימום כמו בעל מום אין זכויות אין פיצויים אין עתיד רק תפקיד אין עתיד ברור הן בעבודה הן ברמת סיכון הן יבוא מחבל ומי יסכל? והוא יעמוד יקריב נפשו כמתרס אחרון יקריב מלוא און וחברת השמירה העושקת והדופקת תשלש לכיסה מיליונים שקלים מתוך החיים וגם מהמתים הן בקברות הן בבתים ואין הסתדרות ואין אוצר והלחם צר