החשש עוטף כשמיכת ענן

כגלגל הזמן הסובב לאיטו,

מחזיר אותי חודשים ושעה,

כשעון סובב קדימה לעיתו 

ואני מחשבותיי כבועה

קדרות נשקפת כבבואה

 

נרות דולקים על הארון

סגור נסתר מעין כל

בו מצוי הפיתרון

בלבי המפתח לשאול:

עצב או רון

גיל או חרון?