לאיה שחר, המשוררת של לבנו, לכבוד הולדת בתה הבכורה:

 

חופייך אשה

מלאים

עד גדות

ספינת הגיל מפלסת דרכה.

 

שחר חדש מאיר

אופק

דופק

אנוש הנה חש

 

מבעד עינייך

מבע נולד.

יציר חיוך תמים

ציור שמיים

שגשמם פסק

לרגע.