קופסת קסם ישנה מעץ משובח ומעוטר בתוך מגירה נסתרת מעלה אבק קל. תמיד אתרגש מחדש עת אגלה הקסם, צפונות ילדות סגורה מול יד הווה פותחת. חבילת קלפים ישנים קצתם חסרים, משחק הרביעיה בו שיחקנו בשבתות. תמונות אלבום ישן משל "העולם המופלא" עם טבע ונוף של עולם ילדות מופלא. תג יחידה ישן אותו תליתי בכותפת במשך קרוב לכמה שנים טובות. תמונת ילדות רחוקה: ילד עם תלתלים רץ בחולות החוף עם דלי וכף מהרהר קמעא מנער האבק מעל, מתוך כיס ההווה מכניס לקופסה תמונת אהובה עלומה, סוגר נפרד