אדם גמר צבא יגידו לו לך תלמד ! יצא ממך תתקדם תקבל דרכון חדש לחיים נזיר מלומד: שלש שנים של השקעה אולי גם ארבע. יגידו לו מה יצא לך מזה? ימשיך וימשוך בחצי עוני עד קבלת תעודה שאין בה מענה יחפש עבודה בראיון יגידו: לך לזבל! תתאבד! אין בך תועלת אבל במילים עדינות של יועץ חיצוני לחברות יהיה פועל שכיר או מאבטח או טלמרקטינג, בלי זכויות בלי תנאים עשוק, דפוק סוג ב' יגידו לו : לך תלמד עוד יצא ממך תתקדם יגיד: מה ? עוד פעם נזיר מלומד ? עוד שלש ארבע שנים של עוני? ומה אחר כך? מי ערב? ומאיפה הכסף?